info

קדיש

מעולם לא בכיתי על אובדן הורי
מעולם לא יכולתי לאמור קדיש
מעולם לא יכולתי להבין את מותם שאין לדמותו
מעולם לא הבינותי את אין אנושיות הורגיהם
הורי קבורים בשמיים
חלקם בקבר של שישה מיליון נשמות
אנשים טובים ופשוטים סיכלו את מותי
אנשים אצילים אימצו אותי לילדם
משפחתי הקמתי, נאהבת ואוהבת
אמות וסביבי מלאכים ואומר קדיש
הרברט אודנהיימר. היבר אודנהיימר. היבר אודה. הרברט לב (Loeb). אהוד לב. 
נולד. גורש. במחנה. יתום. במסתור. ניצל. אומץ.
נשוי. אב. סב. ימות. בניו יאמרו עליו קדיש.

תענית י' בטבת, יום הקדיש הכללי – 19 בדצמבר 1999


אהוד לב
ניסן 5760, אפריל 2000