ללא עדותם של הניצולים היה נשאר הממד האנושי של השואה וזוועותיה ייוותר עניין לספקולציות, ואולי גם לאי הבנה.
הקרבנות עצמם אינם יכולים להשמיע קולם; אבל מפיהם של הילדים שהוסתרו ניתן לחשוף משהו מחיי היומיום שלהם, להבין – ככל שהדבר אפשרי – את השפלתם ואת כאבם, על שהופרדו מהוריהם, את תחושת העקירה משורשיהם שהייתה מנת חלקם, ואת דחף ההישרדות שגבר על כל השאר.

קרא עוד