info

מונחים ומושגים

 • דראנסי DRANCY

  מחנה המעבר הראשי. הוקם באוגוסט 1941 על ידי ממשלת צרפת במבנה מגורים שלא הושלם, הנמצא מצפון מזרח לפריס.
  כ- 80,000 יהודים, גברים, נשים, טף וזקנים, נכלאו בתנאים קשים מאוד.
  74 משלוחים יצאו מדראנסי, בקרונות המיועדים לבעלי חיים לכיוון מחנה השמדה. רוב המשלוחים הגיעו לאושוויץ. כשהמחנה שוחרר ב-22 באוגוסט 1944 היו עדיין כלואים שם 1,500 יהודים, בתוכם 65 ילדים.

 • גירס GURS

  גירס הוא מחנה מעבר הגדול ביותר באזור דרום צרפת. הוא הוקם בשנת 1939 כדי לכלוא פליטים ספרדיים.
  באוקטובר 1940 הגיעו לגירס יותר מ-6,500 יהודים מגרמניה ונכלאו בתנאים איומים.
  מאוגוסט 1942 עד מרס 1943 הועברו שישה משלוחים של יותר מ-4,000 אלפים יהודים לדראנסי ומשם נשלחו לאושוויץ.
  בנובמבר 1943 נסגר המחנה.