עלומים, אגודה ישראלית של ילדים יהודיים שהוסתרו בצרפת בימי השואה

...פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך...דברים ד'ט' 

Aloumim, asssociation israélienne des enfants juifs cachés en France pendant la Shoah

Aloumim, the Israeli Association of Jewish Children hidden during the Holocaust

קרא עוד